Respons

Information om att ge respons

Responsen på tjänsten Finnishcourses.fi går via Helsingfors stads responssystem. Om du vill ha mer information om en kurs, ställ din fråga direkt till Utbildningsanordnaren.

Vi strävar efter att besvara respons inom fem vardagar. Om ärendet kräver utredningsarbete eller planering, kan svaret dröja längre.

Typ av respons

Kontaktinformation

Om du vill ha ett svar på din respons, lämna dina kontaktuppgifter.

Eftersom dataskyddet i detta responsformulär inte har säkerställts, skriv inte några känsliga uppgifter i responsen, såsom personbeteckning, kontonummer eller uppgifter om förmögenhet, hälsotillstånd eller kundrelation.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, skall avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (Förvaltningslag 6.6.2003/434, 17 §).

Därför ska till exempel lagstadgade anmärkningar, klagomål eller omprövningsbegäran inte skickas som ett responsmeddelande.