Information om tjänsten

Finnishcourses.fi är en flerspråkig webbplats som informerar om kurser i det finska språket i huvudstadsregionen, Åbo- och Tammerforsregionerna samt Uleåborg. Alla kurser leds av en yrkeskunnig lärare i finska. I tjänsten finns omfattande information om kurserna och användaren kan enkelt jämföra dem. Användaren kan anmäla sig till en kurs antingen elektroniskt eller genom att kontakta utbildningsanordnaren.

I tjänsten finns också information om kurser i svenska som ordnas i Helsingforsregionen.

Tjänsten upprätthålls av InfoFinland-redaktionen som lyder under Helsingfors stadskanslis kommunikation. Kursinformationen på webbplatsen upprätthålls av utbildningsanordnarna. För informationen om kurser i Tammerforsregionen ansvarar arbetarinstitutet Tampereen seudun työväenopisto. För informationen som gäller Åboregionen ansvarar Åbo stad. För informationen som gäller Uleåborg ansvarar Uleåborgs stads Villa Victor.

Du kan skicka respons på webbplatsen till InfoFinland.fi-redaktionen med responsformuläret.

Användningen av webbplatsen följs med hjälp av cookies. Läs mer på sidan Dataskyddspolicy. Om webbplatsens tillgänglighet finns information i tillgänglighetsutlåtandet.

Ansvarsfrihet

Vi kan inte i alla situationer garantera att informationen på webbplatsen är tidsenlig. Helsingfors stad åtar sig inget ansvar för eventuella skador orsakade av användningen av webbplatsen. På webbplatsen Finnishcourses.fi finns också länkar till webbplatser som upprätthålls av aktörer utanför stadsorganisationen. Helsingfors stad åtar sig inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser som upprätthålls av utomstående aktörer.