Språkkursernas nivåer

 

Hej! Välkommen till tjänsten Finnishcourses.fi  

Du som vill börja studera finska funderar säkert på vilken nivå du är i dina finskakunskaper i dagsläget. 

Startnivån 0 innebär att du inte kan språket alls. 

Du kan söka till kurser på nivån A1.1 när du till exempel kan veckodagarna, siffrorna och hälsningsfraser.  

På kursen lär du dig att svara på frågor om dig själv, till exempel Var bor du? och Vad gör du på veckoslutet? Du kan också ställa dessa frågor till andra. Du klarar enkla situationer som att köpa en vara i en kiosk eller att beställa mat på finska. 

Om du vill veta mer exakt på vilken nivå dina språkkunskaper är, kontakta utbildningsanordnaren. Du hittar information om dessa i tjänsten Finnishcourses.fi

Du hittar mer information om språkkursernas nivåer på InfoFinlands sida Språkkursernas nivåer. Om du vill veta på vilken nivå du är, kontakta Utbildningsanordnarna.

Startnivå 0

Inga kunskaper i finska

Grundnivån (A1.1−A2.2)

Studiestart på grundnivån A1.1 – Grundläggande språkkunskaper

Grundnivå A1.2 – Grundläggande språkkunskaper

Grundnivå A1.3 – Du klarar av enkla situationer som inte är knutna till arbetslivet. Du kan skriva lite.

Grundnivå A2.1 – Du klarar av de vanligaste kommunikationssituationerna.

Grundnivå A2.2 – Du förstår språket i ganska många bekanta ämnesområden. Du skriver enkla uttryck.

Medelnivån (B1.1−B2.2)

Studiestart på medelnivån B1.1 – Måttliga språkkunskaper i vanliga situationer i arbetet och på fritiden.

Medelnivå B1.2 – Obehindrade språkkunskaper i vanliga situationer i arbetet och på fritiden.

Medelnivå B2.1 – Grundnivån för självständiga språkkunskaper.

Medelnivå B2.2 – Fungerande självständiga språkkunskaper.

Den högsta nivån (C)

Den högsta nivån C – Skicklig språkanvändare eller språkkunskaper på modersmålsnivå. Kurserna på C-nivån delas också in i C1.1, C1.2, C2.1 eller C2.2.