Sök kurser i finska

I tjänsten Finnishcourses.fi hittar du kurser i finska och svenska språket i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. I tjänsten finns också webbkurser.

Välj ort
Hur bra är dina finskakunskaper i dagsläget?
Startnivå (0): Inga kunskaper i finskaGrundnivå (A): grundläggande språkkunskaperMedelnivå (B): en självständig språkanvändares språkkunskaperDen högsta nivån (C): nivåerna C1 och C2: en avancerad språkanvändares språkkunskaper
Kursens pris
Klockslag

Letar du efter en kurs för allmän språkexamen (YKI)?

Du hittar information om dessa kurser i tjänsten Finnishcourses.fi på sidan YKI-kurser.

Kurser i svenska

Hej! Letar du efter kurser i svenska? Du hittar dessa kurser på sidan Kurser i svenska.

 

Känner du redan till InfoFinland?

InfoFinland är en flerspråkig webbplats som sammanställer viktig information för personer som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen betjänar även myndigheter i deras flerspråkiga informationsverksamhet. www.infofinland.fi