Sök kurser i finska

I tjänsten Finnishcourses.fi hittar du kurser i finska och svenska språket i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. I tjänsten finns också webbkurser.

Välj ort
Hur bra är dina finskakunskaper i dagsläget?
Startnivå (0): Inga kunskaper i finskaGrundnivå (A): grundläggande språkkunskaperMedelnivå (B): en självständig språkanvändares språkkunskaperDen högsta nivån (C): nivåerna C1 och C2: en avancerad språkanvändares språkkunskaper
Kursens pris
Klockslag

Letar du efter en kurs för allmän språkexamen (YKI)?

Du hittar information om dessa kurser i tjänsten Finnishcourses.fi på sidan YKI-kurser.

Kurser i svenska

Hej! Letar du efter kurser i svenska? Du hittar dessa kurser på sidan Kurser i svenska.

 

Känner du redan till InfoFinland?

På InfoFinland får du på tolv olika språk viktig information om att flytta till Finland och om livet här. www.infofinland.fi