Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen finnishcourses.fi och har utarbetats 22.9.2021.

InfoFinland-redaktionen ansvarar för webbplatsen och strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet i enlighet med den vid tidpunkten gällande lagstiftningen.

Tjänstens tillgänglighet har genomförts, testats och bedömts av den utomstående expertorganisationen Konsepto.

Detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102. I utarbetandet av tillgänglighetsutlåtandet har man följt EU-kommissionens finskspråkiga mall för tillgänglighetsutlåtandet samt anvisningarna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Webbplatsens kravenlighet

Denna webbplats uppfyller samtliga tillgänglighetskrav.

Vi känner inte till några brister vad gäller iakttagandet av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1 nivåerna A och AA). Vänligen meddela oss om du upptäcker någon brist i webbplatsens tillgänglighet.

Respons på tillgänglighet

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Låt oss veta om det, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Du kan skicka oss respons på tillgängligheten med vårt responsformulär eller via e-post till infofinlandathel.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med webbplatsens tillgänglighet, börja med att skicka respons till oss om saken. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar.

Om du inte är nöjd med svaret som du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakta anvisningar om hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbplats: tillganglighetskrav.fi

E-post: webbtillganglighetatrfv.fi

Telefon: 0295 016000 (växel)