Hur gör jag för att anmäla kurser?

Om du vill publicera information om din kurs i tjänsten, kontakta InfoFinland-redaktionen. InfoFinland-redaktionen förvaltar tjänsten och ger användarstöd.

Information om kurser i finska kan publiceras i tjänsten, om

 • kursen hålls i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Uleåborg, Tammerfors- eller Åboregionen
 • kursen leds av en behörig lärare i finska och utbildningen baserar sig på Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildning.

Webbkurser i finska kan anmälas om eventuella fysiska träffar hålls på internet eller på de ovan nämnda orterna.

Information om kurser i svenska kan publiceras i tjänsten, om

 • kursen hålls i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla
 • kursen leds av en behörig lärare i svenska och utbildningen baserar sig på Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildning

Utbildningsanordnaren matar in informationen om kursen i tjänsten. Om kurserna ska följande information lämnas och informationen ska hållas uppdaterad:

 • kursen hålls i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Tammerfors- eller Åboregionen eller Uleåborg
 • kursens start- och målnivå
 • kurslängd och -tider (datum, veckodagar, klockslag)
 • antalet timmar med kontaktundervisning per vecka
 • pris
 • kursplatsens adress och kommun
 • internetadress för elektronisk anmälan eller mer information om kursen och anmälan (gärna även på andra språk förutom på finska eller svenska).

Utbildningsanordnaren namnger en kontaktperson som InfoFinland-redaktionen introducerar i upprätthållandet av informationen. Det är bra att ha en permanent kontaktperson som administratör.

 

Kostnader

Utbildningsanordnare får meddela uppgifter om kurser i finska kostnadsfritt. Helsingfors stadskanslis InfoFinland-redaktion ansvarar för att upprätthålla systemet.