Stadin AO

Gatuadress
Hattulantie 2, 00550 Helsinki PL 55308
Postnummer
00099
Postort
Helsinki
Beskrivning

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) är Finlands största läroanstalt för grundläggande yrkesutbildning, fortbildning, läroavtalsutbildning samt utbildningar i övergångsskedet. Vi ordnar även utbildningar i finska språket på grund- och medelnivån där den studerande kan förbättra sina arbetslivs- och studiefärdigheter. Utbildningsplatserna finns i Helsingfors och studierna sker vanligtvis dagtid.

Visa tillgängliga kurser