Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee verkkosivustoa osoitteessa finnishcourses.fi ja on päivitetty viimeksi 30.11.2021.

Helsingin kaupunginkanslia vastaa tästä verkkosivustosta ja pyrkii takaamaan rekisteröityjen oikeudet kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö liittyy Tietosuojalakiin, Lakiin sähköisen viestinnän palveluista sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

Evästeet ja vastaavat tekniikat

Sivustolla käytetään evästeitä.

Tällä sivustolla on käytössä suostumuksenhallintapalvelu CookieHub.

Evästebanneri näytetään selainikkunan alareunassa saapuessasi sivustolle ensimmäistä kertaa tai jos aiemmasta valinnastasi ei löydy tietoa. Sen avulla voit kieltää tai sallia kaikki evästeet, tai valita mitä evästeitä sallit kategoria kerrallaan. Mikäli haluat tietää lisää käytössä olevista evästeistä, voit valita evästeasetukset.

Huomaa, että jos sallit evästeet, sivusto tallentaa tiedot suostumuksestasi anonymisoidussa muodossa. Tallentaminen perustuu sivuston omistajan lakisääteisiin velvoitteisiin (osoitusvelvollisuus suostumuksen saamisesta).

Mikäli haluat muuttaa valintojasi myöhemmin, se onnistuu klikkaamalla hammasratasikonia selainikkunan vasemmassa alakulmassa. Evästeiden kieltäminen poistaa myös mahdollisesti aiemmin sallimasi evästeet.

Lue lisää CookieHubin tietosuojasta

Traficomin ohjeita evästeistä ja suostumuksesta

Henkilötietojen kerääminen

Evästesuostumusrekisteri

Jos sallit evästeet, sivusto tallentaa tiedot suostumuksestasi anonymisoidussa muodossa kolmannen osapuolen suostumuksenhallintapalveluun nimeltä CookieHub

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • IP-osoite (anonymisoitu)
 • Evästevalinnat
 • Päivämäärä ja kellonaika
 • URL-osoite
 • Selaimen nimi ja versio sekä käyttöjärjestelmä (user agent string)
 • Maa

Lue lisää CookieHubin tietosuojasta

Oma kävijäseuranta

Verkkosivustolla on käytössä omalle palvelimelle asennettu, omassa hallinnassa oleva, ensimmäisen osapuolen kävijäseurantaohjelmisto, jonka käyttöön ei pyydetä suostumusta. Kävijäseurantapalvelu tallentaa anonymisoituja henkilötietoja verkkosivuston vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivustolla. Teknisesti kävijäseuranta toimii selaimessa suoritettavan ohjelmakoodin ja palvelinkutsun avulla. Evästeet on poistettu käytöstä.

Kerättävät henkilötiedot ovat:

 • IP-osoite (anonymisoitu)
 • Sivupyyntöön liittyviä tietoja
 • Erilaisia tietoja käyttäjän laitteesta ja ohjelmistosta
 • Erilaisia tietoja verkkosivuston käytöstä

Tiedot kerätään omalla palvelimella sijaitsevan avoimen lähdekoodin kävijäseurantaohjelmiston Matomon tietokantaan.

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Verkkosivustolla on käytössä ulkoinen, kolmannen osapuolen kävijäseurantapalvelu. Kävijäseurantapalvelu tallentaa anonymisoituja henkilötietoja verkkosivuston vierailijoista ja heidän toimistaan verkkosivustolla. Teknisesti kävijäseuranta toimii selaimessa suoritettavan ohjelmakoodin, IP-osoitteiden ja selaimeen asennettavien evästeiden avulla, jotka yksilöivät tietyn käyttäjän suorittamat sivunäytöt ja muut toimet verkkosivustolla.

Kerättäviä henkilötietoja ovat ainakin:

 • IP-osoite
 • Sivupyyntöön liittyviä tietoja
 • Erilaisia tietoja käyttäjän laitteesta ja ohjelmistosta
 • Erilaisia tietoja verkkosivuston käytöstä

Tiedot kerätään kolmannen osapuolen tarjoaman Google Analytics -kävijäseurantapalvelun rekisteriin.

Kolmannen osapuolen kävijäseurannalle pyydetään lupaa evästesuostumusbannerin avulla käyttäjän saapuessa sivustolle ensimmäisen kerran.

Mahdollisen aiemmin myönnetyn luvan voi peruuttaa jälkikäteen evästesuostumusbannerin avulla. Sen saa esille klikkaamalla hammasratasikonia selainikkunan vasemmassa alakulmassa.

Käsittelyn tarkoitus

Evästesuostumusrekisteri

Henkilötietojen käsittelijän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, ja että annettu suostumus täyttää sille laissa säädetyt edellytykset.

Oma kävijäseuranta

Käytämme tietoja palveluidemme kehittämiseen. Kävijäseurannan avulla näemme esimerkiksi paljonko verkkosivustolla käy vierailijoita, mistä lähteistä kävijäliikenne tulee sekä paljon muita hyödyllisiä tilastotietoja verkkosivuston käytöstä.

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Käytämme tietoja palveluidemme kehittämiseen. Kävijäseurannan avulla näemme esimerkiksi paljonko verkkosivustolla käy vierailijoita, mistä lähteistä kävijäliikenne tulee sekä paljon muita hyödyllisiä tilastotietoja verkkosivuston käytöstä.

Käsittelyn oikeusperuste

Evästesuostumusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Oma kävijäseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Henkilötietojen käsittelyperusteet:

Henkilötietojen säilytysaika

Evästesuostumusrekisteri

CookieHub säilyttää tietoja 12 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Oma kävijäseuranta

Matomo on säädetty säilyttämään anonymisoidut kävijäseurannan henkilötiedot 2 vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Kolmannen osapuolen kävijäseuranta

Googlen mukaan anonymisoidut vierailija- ja tapahtumakohtaiset tiedot säilyvät kävijäseurantapalvelussa 14 kk. Konversioseurannan evästeiden voimassaoloaika on pisimmillään 2 vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman erityistä laillista perustetta.

Henkilötietoja käsittelee tästä verkkosivustosta vastaavan organisaation henkilökunta tehtäviensä mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät järjestelmätoimittajat, palveluntarjoajat ja alihankkijat, joiden palveluita organisaatio käyttää omien palveluidensa tuottamiseksi ja joiden kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset.

Henkilötiedot saattavat siirtyä Euroopan talousalueen ulkopuolelle osana automatisoitua tietojenkäsittelyä, jolloin henkilötiedot pyritään suojaamaan asianmukaisesti.

Emme käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit myös peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmaiseksi. Voit peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä tietosuojavastaavalle.

Tietosuojavaltuutetun ohjeita rekisteröidyn oikeuksista

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, otathan ensisijaisesti yhteyttä verkkosivuston tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava
Kaupunginkanslia
Hallinto-osasto
PL 1
0099 Helsingin kaupunki
Sähköposti: tietosuojaathel.fi (tietosuojaatheldotfi)
Puhelin: 09 310 1691 (vaihde)

Valvontaviranomainen

Jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, sinulla on myös oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Verkkosivusto: tietosuoja.fi
Sähköposti: tietosuojaatom.fi (tietosuojaatomdotfi)
Puhelin: 029 566 6700 (vaihde)