Beginners' Finnish 1, online

Course information

Course name
Beginners' Finnish 1, online
Available places on the course
Ask the training provider
Starting level
Beginners' level 0
Target level
Basic level begins A1.1
Course dates
-
Location
Online, Kalliolan kansalaisopisto
Price
118,00 €
Course week hours
Mon:
Tue:
Wed: 18:15
|
19:45

Thu:
Fri: 15:30
|
17:00

Sat:
Sun:
Course ID
124700
Guided teaching per week
4
Contact teaching hours
48
Books and course materials

Lähtötaso / Starting level: 0

Tavoitetaso / Target level: A1.2-A1.3


Starting level 0, but students must be able to read and write Latin alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.
TextbookGehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, ch 1–5.

Topics: greetings, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, times of the day, months, family, looks
Grammar: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive. 

N.B: The course will be held online on the Zoom platform.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

OppikirjaGehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

HUOM!  Kurssi toteutetaan verkossa Zoom-alustalla.

Ask for more by email
opisto@kalliola.fi

Training provider

Organizer
Kalliola Adult Education Centre

Registration

Dates
-